Visie algemeen

We zien de school als bron van positieve voorbeeldvorming

We helpen iedereen een zo krachtig mogelijk voorbeeld te zijn, door:

  • ons in alles te richten op
    – Relatie & Verbondenheid,
    – Autonomie-ondersteuning en
    – Competentieversterking;
  • diversiteit en ontwikkeling als krachtig en kansrijk te zien en
  • te zien waarin iemand een voorbeeld voor een ander kan zijn.