Tiener College

Tiener College is een programmalijn, ontwikkeld door basis- en voortgezet onderwijs, waar kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar met persoonlijk onderwijs de kans krijgen hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Het onderwijs aan de leerlingen in de basisschoolleeftijd valt onder de verantwoordelijkheid van en wordt verzorgd door leerkrachten van Stichting LOGOS. Het onderwijs aan de leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van en wordt verzorgd door docenten van Christelijke Scholengroep De Hoven.

Het programma Tiener College kenmerkt zich door het centraal stellen van de passie van de leerling en uit te gaan van de kracht van de leerling.

 

Kenmerken van het onderwijs en de begeleiding in het Tiener College zijn:

 

 • Thematisch onderwijsprogramma met activiteiten op het gebied van talen, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur, sport en persoonlijke ontwikkeling.
 • Ondersteund met trainingen (onder meer taal en rekenen).
 • Begeleiding van een groep door een of twee leergroepbegeleiders, waar nodig ondersteund door een vakdocent.
 • Werken met een persoonlijk leerplan, samengesteld door leerling, ouders/verzorgers en leergroepbegeleider, met ruimte voor eigen leervragen.
 • Werken met een ontwikkel- en examenportfolio.
 • Verwerking van thema’s op verschillende niveaus.
 • Binnen elk thema veel buitenschoolse leeractiviteiten.
 • Afwisselend gebruik van heterogene en homogene groepen.
 • Een doorlopende leerlijn samenwerkend leren.
 • Aansluiten bij de leerstijlen van de leerlingen en gebruikmaking van de meest actuele wetenschappelijke inzichten over de werking van het puberbrein en pedagogisch-didactisch handelen.
 • Bij alle activiteiten stellen we de 7 principes voor een rijke leeromgeving en de principes van breinvriendelijk leren centraal.
 • Substantiële bijdrage van ouders/ verzorgers aan het leerproces van de leerling.

Meer informatie kunt u vinden op www.tienercollege.nl