Naast de overkoepelende ambitie van samenwerken en kennis delen, hebben de partners, op grond van de regioanalyse ambities geformuleerd. Uit deze ambities zijn onderstaande programmalijnen ontstaan.