(voorheen SWV VO 41.1)

Het SWV vo 41.1 zet zich in voor alle vo-leerlingen in de AV-regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Iedere leerling verdient aandacht, onderwijs, zorg en begeleiding om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat begint bij de leerling en de leraar in de klas, in school. Uitgaande van de onderwijsbehoefte van de leerling en op basis van partnerschap met ouders (context).

Het SWV vo ondersteunt de 16 vo scholen hierbij zo goed mogelijk om die optimale ontwikkeling voor alle 8600 leerlingen te kunnen realiseren. Het SWV streeft naar een geïntegreerd en samenhangend systeem van onderwijs, zorg en begeleiding in onze regio. Dit ook in nauw overleg met instellingen als Bureau Jeugdzorg, Bureau Leerplicht, Schoolmaatschappelijk werk, de GGD en Yulius GGZ. Samen sterk, uitgaande van de eigen kracht. Samenwerken, kennis en ervaring delen, leren van en met elkaar.

Voor een soepele overgang van het basisonderwijs naar het vo wordt intensief samengewerkt met de samenwerkingsverbanden WSNS en de basisscholen. Een vergelijkbare werkwijze ontwikkelen we voor een zo goed mogelijke overgang, aansluiting en afstemming naar het mbo. Daarnaast heeft het SWV vo een specifieke taak voor leerlingen (en scholen) die meer zorg en ondersteuning in het vo nodig hebben. Op de onderwijsvoorziening Scala kunnen we die leerlingen een tijdelijke opvang bieden via Rebound en Op de Rails trajecten.

Meer informatie kunt u vinden via www.samenwerkingsverbandgorinchem.nl.

Zie onderstaand PDF-document voor informatie over de Ondersteuningsplanraad (OPR) en mogelijkheid tot aanmelden hiervoor.