Reglement Medezeggenschap Stichting CVO-AV

Dit reglement medezeggenschap heeft betrekking op zowel de gemeenschappelijke MR (GMR) , de medezeggenschapsraden die voor elk van de beide scholen als geheel functioneren, als de deelraden per vestiging of sector binnen elk van de scholen.