Reglement Medezeggenschap Stichting CVO-AV

Dit reglement medezeggenschap heeft betrekking op zowel de GMR, de MR'en alsook de deelraden van de scholen van Stichting CVO-AV.