Privacy

Als Stichting vinden wij een veilige leer- en werkomgeving voor onze leerlingen en medewerkers van groot belang. Goed omgaan met de privacy hoort daar vanzelfsprekend bij. In ons privacyreglement hebben wij vastgelegd hoe wij dat doen.

Kort samengevat registeren wij alleen gegevens over onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers die wij nodig hebben voor het uitvoeren van wet- en regelgeving, voor het goed laten verlopen van het onderwijsleerproces en voor het bieden van goede begeleiding. Willen wij meer registreren dan zullen wij daar expliciet toestemming voor vragen. Wij verstrekken de bij ons geregistreerde gegevens van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers alleen aan derden als daar een wettelijke grondslag voor is. Is dat niet het geval dan zullen wij deze gegevens alleen leveren na expliciete toestemming van de betrokkenen.

De scholen van de Stichting publiceren regelmatig beeld- en geluidsopnamen van activiteiten op hun websites en sociale mediakanalen. Beeld- en geluidsopnamen worden alleen gebruikt als de betrokkenen die herkenbaar in beeld komen daar expliciet toestemming voor hebben gegeven.

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy dan kunt u die via het contactformulier stellen aan onze privacy officer.

Stichting CVO-AV heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, Chris de Beer (Privaty). De FG monitort of de Stichting zich aan het vastgestelde privacybeleid beleid houdt en is de contactpersoon richting de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG is bereikbaar via fg@cvo-av.nl.