Partners OSR

Uit welke partners bestaat OSR?

Al jarenlang werken in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden verschillende partijen nauw met elkaar samen:

  • negen opleidingslocaties van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV): Calvijn in Hardinxveld-Giessendam, Gilde in Gorinchem, Het Heerenlanden in Leerdam, De Joost in Leerdam, Lyceum Oudehoven in Gorinchem, Uilenhof in Gorinchem, Windroos in Gorinchem, Schans in Sleeuwijk en Tiener College in Gorinchem. Deze opleidingslocaties verzorgen onderwijs van vmbo basis/kader tot en met tweetalig gymnasium;
  • de tweedegraads lerarenopleidingen van Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht). Archimedes heeft 14 bekostigde lerarenopleidingen bachelor (voltijd en deeltijd). Deze lerarenopleidingen zijn gericht op het lesgeven in het beroepsonderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, mbo en volwasseneneducatie) en de onderbouw van havo en vwo. Het diploma geeft een bevoegdheid voor lesgeven in het gehele tweedegraads gebied;
  • sinds 2012 lopen enkele studenten van de eerstegraads masteropleidingen van Instituut Archimedes stage op de opleidingsschool. Ook masterstudenten van Universiteit Utrecht en onderwijsassisten-in-opleiding van het ROC doen binnen de OSR praktijkervaring op.