Partners OSR

Uit welke partners bestaat OSR?

Al jaren werken in de regio Gorinchem-Leerdam-Culemborg-Waalwijk verschillende opleidingslocaties nauw met elkaar samen en maken gebruik van elkaars expertise.

De twaalf opleidingslocaties binnen OSR zijn:

Deze opleidingslocaties verzorgen onderwijs van vmbo basis/kader tot en met tweetalig gymnasium.

De tweedegraads lerarenopleidingen van Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht). Archimedes heeft 14 bekostigde lerarenopleidingen bachelor (voltijd en deeltijd). Deze lerarenopleidingen zijn gericht op het lesgeven in het beroepsonderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, mbo en volwasseneneducatie) en de onderbouw van havo en vwo. Het diploma geeft een bevoegdheid voor lesgeven in het gehele tweedegraads gebied

Sinds 2012 lopen enkele studenten van de eerstegraads masteropleidingen van Instituut Archimedes stage op de opleidingsschool. Ook masterstudenten van Universiteit Utrecht en onderwijsassisten-in-opleiding van het ROC doen binnen de OSR praktijkervaring op.