Onze organisatie

Hier vindt u meer informatie over Stichting CVO-AV, Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Van vmbo tot en met tweetalig gymnasium.

Stichting CVO-AV is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hier kunt u meer lezen over de Stichting.