Opleidingsschool Rivierenland (OSR)

Opleidingsschool Rivierenland is een professionele leergemeenschap. Onze gemeenschappelijke missie is het opleiden van voldoende startbekwame docenten, die beschikken over vakmanschap en meesterschap.

Wat Opleidingsschool Rivierenland kenmerkt:

  • Intervisie, studie en werk en de cursus beroepsproduct verzorgen we op de school, in nauwe samenwerking tussen instituutsopleiders en schoolopleiders.
  • We verzorgen OSR-samenkomsten, waarin je bruikbare thema’s krijgt aangereikt die je direct in de praktijk kunt oefenen.
  • Binnen OSR heb je een stagemaatje, met wie je kunt uitwisselen, elkaars locatie kunt bezoeken enz.
  • Je wordt opgeleid binnen een gehele sectie en niet alleen door één bepaalde werkplekbegeleider.
  • We bieden je een plezierige en veilige leeromgeving, waar je helemaal meetelt als collega.Voor alle vakken bachelor en master, voltijd en deeltijd biedt OSR stageplaatsen aan. Op Onstage kun je zien welke vacatures er nog open staan.
    Wil je solliciteren naar een stageplaats? Vanaf 16 april 2019 is de link naar de stageplaatsen voor schooljaar 2019-2020 beschikbaar.

Ambitie van OSR?
De partners willen de Opleidingsschool Rivierenland de komende drie jaar doorontwikkelen naar een formele status als door de NVAO geaccrediteerde, volwaardige opleidingsschool. Hier wordt in de toekomst  een eerstegraads lerarenopleiding bij betrokken. Dat geldt ook voor naburige VO-scholen en wellicht zelfs basisscholen, waar het gaat om het overgangsgebied 10- tot 14-jarigen.

Functie van OSR in de regio?
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en het aangrenzende gebied van West-Betuwe en het Land van Heusden & Altena is een gebied met een eigen economisch en cultureel profiel. Ook in de toekomst is het van belang dat in deze regio goed en innovatief onderwijs wordt geboden: kwalificerend, gericht op de regionale arbeidsmarkt, met gevoel voor sociale samenhang en verantwoordelijkheid voor de toenemend heterogene regionale bevolking. Er is een groot potentieel aan studenten binnen deze regio. Het is in het belang van deze studenten dat er opleidingsscholen beschikbaar zijn binnen hun woonomgeving. Kijk hier voor het overzicht van onze scholen.