De kracht van voorbeelden

Missie

Inspirerend, toekomstgericht onderwijs

Bij Stichting CVO-AV beseffen we dat mensen voorbeelden gebruiken om aan hun leven richting te geven en dat iedereen ook een voorbeeld voor anderen kan zijn. Wij zien het als onze opdracht om inspirerend, toekomstgericht onderwijs vorm te geven,

  • waarin de kracht van voorbeelden optimaal wordt ingezet: om aan te spiegelen, om na te volgen en ook om zelf gestalte te geven;
  • waarin jongeren zich ontplooien tot ontwikkelingsvaardige volwassenen, die ontdekken waar ze een voorbeeld in zijn en die voldoende toegerust zijn met kennis en vaardigheden om hun leven zelfstandig en met plezier en vertrouwen in te vullen;
  • waarin jongeren in aanraking worden gebracht met de Bijbel en de betekenis die Jezus Christus en zijn voorbeeld kunnen hebben voor henzelf en de wereld.

Visie

Een levend positief voorbeeld te zijn

We begeleiden jongeren in een vormende periode, waarin voorbeelden zowel in positieve als negatieve zin grote invloed kunnen hebben. Wij willen er voor zorgen dat een ieder die met ons in aanraking komt geholpen wordt een levend, positief voorbeeld te zijn.

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat elk van onze leerlingen en elk van onze medewerkers het vermogen heeft zich verder te ontwikkelen. Wij helpen hen daarbij het best wanneer we

  • werken vanuit verbinding: leren kennen van elkaar, er zijn voor elkaar en weten waar we voor staan en waar we naar toe willen werken;
  • ondersteunend zijn aan ieders autonomie: ruimte geven aan (de ontwikkeling van) zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We nodigen mensen uit eigen keuzen te maken, zowel voor zichzelf als in het leveren van een bijdrage voor de samenleving die wij voor ogen hebben;
  • leerlingen en medewerkers op allerlei manieren helpen hun competenties te versterken. Door hun kennis en vaardigheden te laten vergroten, hun passies en talenten te leren ontdekken en hen herkenbaar te laten zijn als evenwichtige, sociale en verantwoordelijke persoonlijkheden.

Kracht

Verscheidenheid, onuitputtelijke bron en gerichtheid op voorbeelden
  • Verscheidenheid: we hebben een rijke schakering aan prachtige ‘schoolvoorbeelden’. Elke school heeft een eigen aanbod en smaak, een eigen voorbeeldfunctie en een eigen toegevoegde waarde. Er valt dus wat te kiezen en er kan worden geput uit een grote diversiteit van specialismen en ervaringen.
  • Onuitputtelijke bron: de gedrevenheid voor onze jongeren en voor onze omgeving is een echte stuwkracht. Deze komt voort uit het voorbeeld van Jezus Christus en uit inspiratie die we aan de Bijbel ontlenen. Deze bron stroomt altijd en is onuitputtelijk.
  • Gerichtheid op voorbeelden: iedere medewerker is erop gericht te zien, waarin iemand een voorbeeld is voor een ander. Wij zijn in staat om deze voorbeelden verder te helpen ontwikkelen en daaraan betekenis en richting te geven. We laten hen ervaren welke waarde zij daarmee hebben voor anderen.

Ontwikkeling

Laten inspireren door voorbeeldgedrag

Stichting CVO-AV en haar scholen willen meer een beweging dan een organisatie zijn. Een dynamisch geheel van mensen: leerlingen en medewerkers, die zich laten inspireren door voorbeeldgedrag.
Zij weten waarin zij een voorbeeld zijn, nemen actief invloed op kansen, vormen leergemeenschappen en zijn in dit alles zelfs af en toe een landelijk voorbeeld.

De kracht van voorbeelden