15 maart 2020

Sluiting scholen

Vanmiddag 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten om aanvullende maatregelen te treffen met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Eén van die maatregelen is dat scholen per direct gesloten worden tot aan maandag 6 april. Wat betekent dit voor u en uw zoon of dochter?

Voor alle leerlingen:

  • Vanaf maandag 16 maart tot maandag 6 april is de school dicht. Bent u werkzaam in een beroepsgroep die tot de ‘vitale beroepsgroepen’ wordt gerekend (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) dan mag uw zoon of dochter naar school komen en kan hij of zij vanaf 9.00 uur op school opgevangen worden.
  • In de komende dagen worden door directie en docenten maatregelen voorbereid om het onderwijs voor een deel (op afstand) te kunnen blijven verzorgen. U krijgt daar begin deze week bericht over.
  • Deze week zijn er geen toetsen, geen SE’s etc.

Voor examenleerlingen:

  • Ook voor de examenleerlingen (5H en 6V) gaan de schoolexamens en mondelingen deze week niet door.
  • De minister heeft aangekondigd dat er deze week informatie beschikbaar komt op welke manier de centrale examens in 2020 worden georganiseerd. Zodra deze informatie beschikbaar is, zullen wij een plan maken om de examenleerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens. Zie de website van onze scholen voor meer informatie.

De maatregelen die nu genomen worden, zijn ingrijpend. We volgen verdere ontwikkelingen nauwlettend en proberen de gevolgen voor het onderwijs zo goed als mogelijk op te vangen.