15 januari 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst Stichting CVO-AV

Op dinsdag 8 januari 2019 werd de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle medewerkers van de Stichting gehouden. Onze nieuwe bestuurder Henri van Breugel opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom.

Naast dankbaarheid en bemoedigende woorden voor alle medewerkers, vertelde Henri over bijzonderheden, behaalde successen en lopende projecten van de locaties van de Stichting in 2018. Daarnaast reflecteerde hij op wat goed onderwijs is, zeker ook met het oog op de toekomst. In het nieuwe jaar 2019 heeft deze vraag opnieuw een prominente plaats.

Vervolgens hield Richard van Hooijdonk, futurist en trendwatcher, een inspirerende en prikkelende presentatie over het onderwijs van de toekomst. Na afloop was er een gezellige borrel met oliebollen en hapjes.

NB: mocht u, als oud-medewerker van de Stichting, de komende jaren voor dergelijke activiteiten uitgenodigd willen worden, geef dan uw e-mailadres door via bestuur@cvo-av.nl. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij dit helaas niet zonder uw toestemming doen.

Henri van Breugel, voorzitter College van Bestuur, Stichting CVO-AV