11 maart 2020

Bericht over het omgaan met het coronavirus op school

Als school nemen we extra gedrags- en hygiënemaatregelen. We volgen daarbij de richtlijnen van de GGD en het RIVM voor wat het voorkomen van eventuele besmettingen betreft. Volgens die richtlijnen is thuishouden of weren van school niet nodig als kinderen of medewerkers geen klachten hebben.

Wel is het van belang om met elkaar attent te zijn op ziekte en klachten. We vragen al onze leerlingen en personeelsleden om extra aandacht te besteden aan hygiëne en gezondheid. Was regelmatig de handen, nies of hoest in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik direct bij het afval. Voorlopig is het raadzaam elkaar geen hand te geven.

We verwijzen voor meer informatie naar de website van het RIVM. Op de site wordt staat actuele informatie over het coronavirus en op veel vragen die bij ons allemaal leven, wordt antwoord gegeven. Ook op de sites van de GGD en thuisarts.nl is nuttige informatie te vinden.

Als het virus zich in onze regio verder gaat verspreiden zullen we in afstemming met de GGD u/je nader informeren hoe we dan zullen handelen.

We hopen dat door op een verstandige manier om te gaan met de risico’s op coronabesmetting een verdere verspreiding van de ziekte beperkt mag blijven.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, aarzelt u niet contact op te nemen met de school. Klik hier om naar de pagina van onze scholen te gaan.