Met de inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 januari 2007 zijn schoolbesturen genoodzaakt een zogeheten medezeggenschapsstatuut te hanteren.

Het statuut geeft de kaders waarbinnen het reglement dat voor de GMR, de MR en de Deelraden is opgesteld.