Leerlingenstatuut / Leerlingenparticipatie

In dit leerlingenstatuut staan de afspraken die we hebben gemaakt over wat we van elkaar verwachten, het regelt de rechten en de plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut is een bijlage bij ons beleidsdocument leerlingenparticipatie.