Arjen Smits is op 20 september benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester van Culemborg, Gerdo van Grootheest, verraste hem daarmee tijdens de afscheidsreceptie van Arjen bij Stichting CVO-AV.

Hij ontving de koninklijke onderscheiding voor zijn uitgebreide bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs, zowel lokaal als regionaal, maar ook landelijk.

Arjen Smits is begonnen als docent bij het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. Later werd hij conrector van het vmbo op dezelfde school. Sinds 2003 was hij voorzitter van het College van Bestuur van stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Daar heeft hij zijn sporen meer dan verdiend. Onder zijn leiding kwam in 2011 de fusie tussen Christelijke Scholengroep De Hoven (Gorinchem e.o.) en het Heerenlanden College (Leerdam) tot stand. Hij realiseerde het Gilde Vakcollege Techniek en was een van de oprichters van het Tiener College. Een onderwijsvorm voor 10- tot 14- jarigen om de kloof tussen basis en voortgezet onderwijs te overbruggen. Ook zette hij zich in voor de invloed van het onderwijs in het bedrijfsleven.

In Culemborg is Arjen Smits sinds 1993 vrijwilliger van de Protestantse Kerk Nederland. Na zijn pensioen wordt hij voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Van 1996 tot 2014 was Arjen Smits verbonden aan het college van Protectoren van het Elisabeth Weeshuis.

 

Op de foto’s:

Burgemeester van Culemborg, Gerdo van Grootheest, en Arjen Smits.

Henri van Breugel, voorzitter van het College van Bestuur bij Stichting CVO-AV en Arjen Smits, vertrekkende bestuurder