Jantine van Vianen, docent Nederlands, Calvijn

Vier en een half jaar geleden begon ik de lerarenopleiding Nederlands. Eigenlijk wist ik al vanaf 3 havo dat ik graag het onderwijs in wilde gaan. Maar welk vak moest ik dan gaan kiezen? Nederlands was mijn sterkste vak en daarom koos ik het.

Niet de beste manier om je beroep te kiezen, maar gelukkig heeft het bij mij positief uitgepakt.

Tijdens de opleiding kwam ik erachter dat Nederlands ook erg leuk is! Het is een vakgebied met veel diversiteit. Ik begon grammatica te zien als een soort puzzel , las steeds meer boeken en mijn interesse in het juist spellen van woorden groeide.

Bij de lerarenopleiding horen de welbekende stages. Vanaf mijn tweede leerjaar liep ik stage binnen CS De Hoven. Ik startte bij het Gilde en eindigde bij het Calvijn, waar ik een baan aangeboden kreeg. Mijn stagebegeleiders hadden allemaal hun eigen stokpaardje, bijvoorbeeld het gebruiken van poëzie in de lessen of hoe om te gaan met je leerlingen. De stokpaardjes van deze docenten heb ik gemixt en daaruit is mijn eigen lesstijl voortgevloeid.

Wat vind ik dan belangrijk in het onderwijs? Ten eerste dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Er moet niets zijn dat hem of haar belemmert. Hij(of zij) moet zich veilig voelen in de klas. Ten tweede wil ik niet de standaard lessen Nederlands verzorgen, maar er altijd een leuke draai aan geven. Bijvoorbeeld de grammaticawedstrijd. Leerlingen gaan dan in groepjes zinnen ontleden en kunnen daar punten mee winnen. Ze zijn dan zo enthousiast aan het werk met grammatica, dat ik me erover heb verbaasd! En deze kleine dingen maken het onderwijs zo mooi. Het geeft je weer nieuwe positieve energie. Op dat moment sta je met een glimlach voor de klas.

Na mijn hbo-opleiding ben ik begonnen met de master Special Educational Needs: Remedial Teaching. Dit is een brede opleiding waarin dyslexie, dyscalculie, sociaal-emotionele problemen en andere leerproblemen worden behandeld. Het geeft mij meer inzicht in de diverse problematiek van leerlingen binnen het onderwijs. Volgend jaar hoop ik mijn kennis in praktijk te brengen als ik dyslexiecoach word op Calvijn.

Ooit heb ik de uitspraak gehoord: elke les is als een taartje, je hebt een basis maar je moet het verder versieren. Ik ben gestart met mijn basis en probeer nu mijn lessen steeds meer te ‘versieren’. Onder ‘versieren’ versta ik enerzijds het aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen door het creëren van lessen die net anders zijn, anderzijds het helpen van elk individu tot de optimale ontwikkeling.

Jantine van Vianen