Hier kunt u de jaarverslagen van de GMR inzien.

De GMR stelt jaarlijks een verslag vast van de werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.
Hieronder treft u verslagen van de afgelopen drie jaren.