Aansprakelijkheidsuitsluiting

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kan door Stichting CVO-AV / haar scholen echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft.

Stichting CVO-AV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de organisatie op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Privacy
Stichting CVO-AV behandelt persoonsgegevens van bezoekers van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Stichting CVO-AV overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Auteursrecht
De auteursrechten van deze website liggen bij Stichting CVO-AV. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Stichting CVO-AV teksten of informatie van deze site te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden? Dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek mailen naar communicatie@cvo-av.nl.

Cookies
De website van Stichting CVO-AV plaatst cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren en om het surfgedrag op de website te monitoren. Het analyseren van surfgedrag gebeurt op hoofdlijnen en niet op individueel niveau. Stichting CVO-AV verzamelt geen persoonsgegevens en verstrekt deze ook niet aan derden. U leest hier meer informatie over ons cookiebeleid.

Links naar andere sites
Op onze website treft u links naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg worden geselecteerd, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Stichting CVO-AV.

Linken naar onze website
Linken naar de website van Stichting CVO-AV www.cvo-av.nl / naar de schoolwebsites is toegestaan, mits de goede naam van Stichting CVO-AV daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming en/of steun van Stichting CVO-AV wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Vragen en reacties
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Communicatie & PR van Stichting CVO-AV: communicatie@cvo-av.nl .

Wijzigingen
Stichting CVO-AV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Het verdient aanbeveling om de disclaimer met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Colofon
Eindredactie: Communicatie & PR, Stichting CVO-AV.