College van Bestuur (CvB)

Het bevoegd gezag van de scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV).

Naast CS De Hoven valt ook het Heerenlanden College in Leerdam onder deze stichting.

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit:

  • De heer drs. A. Smits, voorzitter

 

Het College van Bestuur is te bereiken via het bestuurssecretariaat.
De contactpersoon is mevrouw I. Versteeg, telefoonnummer 0183-646631.