College van Bestuur (CvB)

Het bevoegd gezag van de scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV).

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • de heer Henri van Breugel, voorzitter

enĀ is te bereiken via het bestuurssecretariaat. Contactpersoon is mevrouw Irma Versteeg, telefoonnummer 0183 64 66 31, of via het contactformulier.