Beleid en reglementen

Beleid en reglementen Stichting CVO-AV

Vanaf deze pagina kunt u diverse documenten downloaden:

  • Statuten Stichting CVO-AV
  • Reglement CvB Stichting CVO-AV
  • Reglement RvT Stichting CVO-AV
  • Integriteitcode Stichting CVO-AV 2013 geactualiseerd
  • Algemene Klachtenregeling Stichting CVO-AV
  • Klokkenluidersregeling Stichting CVO-AV
  • Toezichtskader Raad van Toezicht hfst 1
  • Beleidskader professioneel statuut
  • Sponsorbeleid 2019