Stichting CVO-AV is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat Stichting CVO-AV:

 • Een instelling is die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • Geen winstoogmerk heeft.
 • Een instelling is waarbij de mensen die rechtstreeks bij deze instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van¬†gescheiden vermogen.
 • Niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom blijft het eigen vermogen beperkt.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een actueel beleidsplan heeft.
 • Een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen heeft.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling besteedt aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Bepaalde¬†gegevens op de website publiceert. Voor meer informatie zie: Belastingdienst