Stichting CVO-AV

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV). Scholen voor vmbo, havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium in de regio Gorinchem.

Wij willen er aan bijdragen dat ieder mens die met ons in aanmerking komt een levend voorbeeld is voor anderen. Ze dragen een wereld uit zoals wij die voor ogen hebben. Ons onderwijs biedt dan ook meer dan alleen het leren ontdekken van eigen passies en talenten en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden: het vormt mensen die hun toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Een overzicht van onze scholen vindt u hier.