Scholen voor voortgezet onderwijs

Sinds 31-12-2010 maakt CS De Hoven samen met het Heerenlanden College in Leerdam deel uit van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, oftewel Stichting CVO-AV. Van vmbo t/m tweetalig gymnasium.