Algemeen ondersteunende dienst (AOD)

De ondersteuning van onderwijsgevenden, directie en bestuur vindt deels op de locaties zelf en deels vanuit een centrale, algemeen ondersteunende dienst (AOD) plaats.

Deze AOD is samen met het College van Bestuur gehuisvest aan de Nieuwe Walsteeg 9 te Gorinchem.

De AOD bestaat uit de afdelingen HR&O, Financiën, ICT, Facilitaire Zaken, Communicatie & PR, Kwaliteitszorg en Bestuurssecretariaat.

Via dit formulier kunt u contact met ons opnemen.