Wij, drie docenten verbonden aan de stichting CVO-AV, dromen van voortgezet Agora-onderwijs in Gorinchem. Een plek waar de volledige ontwikkeling van iedere jongere centraal staat, waar de persoonsvorming de kern is en waar vele vormen van kennis worden opgedaan. Een plek die wendbaar genoeg is om te kunnen reageren op de vragen en wensen van de jongere. Waar jongeren en coaches elkaar voorbereiden op een wereld die oplossingen nodig heeft voor de vele veranderingen. Een plek waar het draait om leren en ontwikkelen. Een plek waar we ‘ja’ zeggen tegen uitdagingen en mogelijkheden zien. Het mooie is dat deze droom werkelijkheid kan worden.

Wouter Spoor, Tjoerd Zweije en Martine Kuijsten

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kom naar onze informatieavond op 27 september, meld je hier aan! Niet in de gelegenheid om naar deze avond te komen maar wil je wel op de hoogte blijven? Je kunt je hier ook aanmelden om via de mail op de hoogte gehouden te worden.

Locatie informatieavond: Junior College (Albertine Kehrerstaat 7)

Tijdstip: 27 september, 19:30

Wees welkom op ons plein

Agora is een plein, een marktplein. Je bent van harte welkom op dat plein. Jouw vragen geven richting aan je ontwikkeling, niet je leeftijd, citoscore of advies van de basisschool. Elke jongere wil van nature leren en kan leren. Elke jongere wil groeien, wil goed worden, wil ergens naartoe met zijn leven. Binnen het Agora-onderwijs mag je jouw nieuwsgierigheid de vrije loop laten. Spelenderwijs, vanuit de verwondering over alles om je heen wat het onderzoeken en begrijpen waard is. Onze coaches dagen je uit je te bekwamen in je sterke kanten. Ze geven aandacht aan je zwakkere punten. Door inspiratiesessies ontdek je wat jij leuk vindt om mee aan de slag te gaan. Jij geeft aan wat je graag wilt leren. De coaches wijzen je in de juiste richting voor jouw challenge. Ze wijzen je op allerlei facetten van de wereld om ons heen, onbekende zaken waar je nog geen vragen over kon stellen. Je blijft daarvoor niet op school, maar gaat ook de stad in. En onderweg leer je niet alleen over je challenge, maar ontdek je ook heel veel andere dingen. Dat doe je samen met andere jongeren, met coaches en ouders, of met mensen uit je wijk of je stad, mensen die bijzondere verhalen en expertise hebben die ze graag komen delen of met wie jij een tijdje op mag trekken.

Natuurlijk zijn er ook dingen die je lastig vindt. Daar nemen we je in mee. We dagen je erin uit en kijken óf en hoe je daarin kunt groeien. Fouten maken mag. Door spelenderwijs te ontdekken, leer je.

Op ontdekkingsreis door de maatschappij

De wereld verandert in een snel tempo. We moeten leren omgaan met wat er op ons afkomt en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Om dat te kunnen, moeten we goed weten wie we zijn. Dit vraagt in het onderwijs veel aandacht voor persoonlijke vorming. Bij Agora-onderwijs is die aandacht er. Agora is voor denkers, voor doeners, voor ontdekkers, voor dromers. Iedereen volgt een andere leerroute terwijl we elkaar inspireren en van elkaar leren.

De jongeren maken deel uit van een groep van maximaal achttien jongeren onder leiding van één leraar, bij ons coach genoemd. Deze coach heeft de groep het hele jaar onder zijn hoede. De coach gaat samen met de jongeren op reis. De jongere bepaalt waar hij heen wil. De coach is de sherpa, die de jongere begeleidt op de route, je laat genieten van het uitzicht, van hoever je al gekomen bent en van de vele nieuwe dingen die een nieuwe omgeving biedt.

 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kom naar onze informatieavond op 27 september, meld je hier aan! Niet in de gelegenheid om naar deze avond te komen maar wil je wel op de hoogte blijven? Je kunt je hier ook aanmelden om via de mail op de hoogte gehouden te worden.

Locatie informatieavond: Junior College (Albertine Kehrerstaat 7)

Tijdstip: 27 september, 19:30

Samen oefenen binnen de groep

Het begrip groep is een belangrijk begrip bij Agora-onderwijs. De jongere mag zijn of haar eigen leerroute uitstippelen, maar doet dit altijd binnen een groep. Daar oefent de jongere om mens, burger en professional te worden. Iedereen ziet en kent elkaar. We zien dit als een belangrijke voorwaarde om een veilige omgeving te creëren, waarin elke jongere er mag zijn en meedoet. Ouders vormen een wezenlijk onderdeel van die groep.  Zij zijn de kindkenners bij uitstek. Ze participeren in dialogen, in challenges en in ontwikkelingen op de Agora. Tijdens zogenoemde community avonden komen de ouders periodiek bij elkaar. Jongeren laten tijdens die avonden zien waar zij mee bezig zijn en hoe zij zich ontwikkelen.

Bekijk het eens vanuit een ander perspectief

Bij Agora-onderwijs worden zowel coaches als jongeren gestimuleerd om de dingen vanuit wisselend perspectief te bekijken. Er zijn vijf werelden gedefinieerd: maatschappelijk, wetenschappelijk, sociaal-ethisch, spiritueel en kunstzinnig. Doet een jongere onderzoek naar bijvoorbeeld uilen, dan leert hij vanuit de wetenschappelijke wereld andere dingen dan wanneer hij het bijvoorbeeld vanuit de kunstzinnige of spirituele wereld bekijkt. Door verschillende perspectieven te gebruiken, ontstaat een vollediger beeld.

Hier vind je meer informatie over Agora-onderwijs.

Agora-onderwijs onder de loep

Voortgezet Agora-onderwijs wordt in Nederland al op vijftien scholen gegeven en dit aantal neemt snel toe. Onze jongeren doen gewoon eindexamen en kunnen na Agora door naar een andere school of universiteit. Meer dan twintig hoogleraren en professoren op hogescholen en universiteiten doen in Nederland onderzoek naar de ontwikkelingen en resultaten van deze onderwijsvorm. Gebleken is dat in het voortgezet onderwijs de resultaten vanuit Agora-onderwijs gelijk zijn aan de resultaten in het reguliere onderwijs. Ook blijkt dat jongeren deze vorm van eindonderwijs vaak op een hoger niveau afsluiten dan waar zij op de basisschool voor zijn geïndiceerd.

 

Kom naar onze informatieavonden op 15 en 29 juni

Wij hebben een droom die werkelijkheid kan worden. We zijn nu nog in de onderzoeksfase om te kijken of we Agora-eindonderwijs in Gorinchem kunnen realiseren. Op 15 en 29 juni houden we open avonden voor iedereen die meer wil weten over onze plannen en over Agora.

Het loslaten van oude systemen vraagt om lef en kwetsbaar durven zijn. Als er genoeg interesse blijkt te zijn, kunnen we vervolgstappen maken. In september besluiten we of deze nieuwe vorm van voortgezet onderwijs in Gorinchem haalbaar is. Bij een positief besluit willen we in augustus 2023 starten.

Meld je aan en volg of onze droom werkelijkheid wordt

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen? Meld je dan hier aan.

Ontwikkelingen Agora onderwijs