Aanmeldprocedure

Bij de overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is het de bedoeling snel een goed inzicht te bieden aan VO-scholen wat betreft het aantal te plaatsen nieuwe leerlingen.

Dit schooljaar organiseert het VO in de regio van SWV PasVOrm de aanmelding / het inschrijven van nieuwe leerlingen op inschrijfdagen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022.

Deze vorm van aanmelden geldt voor alle VO-scholen met uitzondering van de VSO-scholen en de praktijkscholen. PO-scholen ontvangen posters met daarop informatie over alle VO-scholen van SWV PasVOrm en wat er nodig is voor inschrijving op een VO-school.

Aanmelding & inschrijving:

De nieuwe leerling komt met ouder(s)/verzorger(s) naar de inschrijfavond van de gekozen VO-school. Voor inschrijving is het volgende nodig:

  1. Inschrijfformulier

Dit is verkrijgbaar via de basisschool of via de website van de VO-school. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door ouder(s)/verzorger(s).

  1. Geldige kopie identiteitsbewijs

Het betreft zowel de voorkant als de achterkant. Er kan uit de volgende documenten gekozen worden:

  • Paspoort
  • Identiteitskaart (ID)
  • Uittreksel uit het persoonsregister van de gemeente
  1. Adviesverklaring basisschool

De basisschool heeft ouders voor 1 maart een schriftelijk schooladvies gegeven. Het origineel van dit schooladvies dient aan de VO-school te worden overhandigd. De basisschool kan hiervoor ook het Formulier School Advies van het SWV PasVOrm gebruiken, ondertekend door de directie van de basisschool. 

  1. Kopie van onderzoeksrapporten

Indien van toepassing kunnen kopieën van relevante onderzoeksrapporten ook worden overhandigd. Het kan dan gaan om specifieke zaken als dyslexie, ADHD, e.d. Dit kan overigens ook aangeleverd worden via de digitale overdracht door de basisschool. Deze overdracht verloopt via de landelijke standaard: Overstap Service Onderwijs (OSO). De basisschool geeft ouders inzage voordat de gegevens worden overgedragen.

Meer informatie is te vinden op de website van betreffende school.