Ontdek onze identiteit
Uilenhof kort dicht voor proef met online les

Van vmbo tot en met tweetalig gymnasium

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV). Scholen voor vmbo, havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium.

Lees verder

Onze kerntaak is mensen ontwikkelingsvaardig te laten worden zodat zij als volwaardige mensen hun leven in de samenleving kunnen vormgeven.

Henri van Breugel, voorzitter College van Bestuur, Stichting CVO-AV