Ontdek onze identiteit
Leerlingenstatuut / Leerlingenparticipatie

Van vmbo tot en met tweetalig gymnasium

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV). Scholen voor vmbo, havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium in de regio Gorinchem.

Lees verder

Onze kerntaak is: mensen ontwikkelingsvaardig te laten worden zodat zij als volwaardige mensen hun leven in de samenleving kunnen vormgeven.

Henri van Breugel, voorzitter College van Bestuur, Stichting CVO-AV