Ontdek onze identiteit
Home 1

Van vmbo tot en met tweetalig gymnasium

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Stichting CVO-AV). Scholen voor vmbo, havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium. Klik op de link voor informatie over onze scholen.

Lees verder

Onze kerntaak is mensen ontwikkelingsvaardig te laten worden zodat zij als volwaardige mensen hun leven in de samenleving kunnen vormgeven.

Henri van Breugel, voorzitter College van Bestuur, Stichting CVO-AV